Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Testsystem
TESTKLASSER
Testsystemet är uppdelat i Tävlingstest, Basictester och Friåkningstester. Testerna börjar
med Tävlingstest och därefter i turordning i Basictest från 1–4 respektive Friåkningstest 1–
7. Basictesterna och Friåkningstesterna är oberoende av varandra.

Bedömning av test 1-4 sker av en domarpanel bestående av två domare. Domarna
arbetar tillsammans och tar gemensamt beslut om varje element och testen i sin helhet.
Vid bedömning av testerna är det viktigt att åkaren behärskar elementen och vet vad
vederbörande gör. Detta gäller såväl Tävlingstest som Basic- och Friåkningstest. I de
lägsta testerna bör kraven vara något mjukare för att sedan bli strängare med stigande
svårighetsgrad.

Testsystemet syftar till att utveckla grundläggande skridskoteknik, att säkra åkarens teknik samt att klassificera åkarna för tävlingarna.
 
 
Facebook & Instagram
Sponsring
Användbara sidor